скачать китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики 26  全記事  管理者用
Profile

evumy.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai

Author:evumy.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai
скачать китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики 26
китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики скачать. китоб мен хам намоз окиман скачат безпилатни

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • мавѕеи сиѐсќ, таърихии ин забон ва ба забони илм, іунар, адаб, ѕонунгузорќ, тоату ибодат, муоширати байни ѕавму ѕабоили. Осиѐи Марказќ, Форсу баъдтар шибі ѕораи Іинд ва бурунмар- зии давлатќ табдил додани он. Ин бозтобиіои таърихќ новобаста аз он ки баъди фурѝпо- шии Сомониѐн бо таћйири ...

Link

Азбаски дар ин мактаб чанде аз бачаҳои тоҷик низ таҳсил мекарданд, Айнӣ дарсҳои Саидиро бо забони тоҷикӣ барои талабагони тоҷикзабон тарҷума мекард. Вақте ки 8 ноябри соли 1908 дар ҳавлии Мирзо Абдувоҳиди Мунзим аввалин мактаби нави тоҷикӣ кушода мешавад, фаъолияти омӯзгории ...

Friend request form


20170405234247

скачать китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики 26
скачать китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики 26
Бо медали «Барои шучоати ... забони точики ... мухими таърихи адабиёти форсу точик ... Муҳаққиқи точик ... Мавлоно ва дигар шоирони ориф забони ... Маснавиро бо забони инглисӣ ... Бо истифода аз ҳавои мусоиди аввали зимистон, ки мавсими ниҳолшинонист, кормандон дар ҷойҳои холӣ ва ба ҷойи дарахтони хушкидаву канори ... аммо шавқу майли беандоза ба омӯзиши таърих барояш ин шарафро насиб гардонд, ки муаллифи ду китоби хуби таърихӣ: « Сартҳо» ва «Тоҷикон» ... ЗАБОНИ ТОЧИКЙ. ДАР ТЕХНОЛОГИЯХОИ ИТТИЛООТЙ. Дар чомеаи чах,онй , ки вохиду харакаткунанда аст. дар хдр давраи таърихии чомеа ду чараёни ба ... тамоми мактабхои олй ва миёнаро бо техника ва технологияи муосир ...... аз тачрибаи дазорсолаи адабиёти форсу точик омузиши эчодй ба амал. ба шакли зоњирию сувариашон дар забони шоирони ѓазалсаро доираи истифодаи васеъ дошта, дар ... Ќосимова М.Н. Хат ва имлои матни классики тољик/ М.Н.Ќосимова. –Душанбе, 2008.-225 с. 4. Муњаммад ...... Дар идома мисолњое бо расми намудор аз китоби «Захираи Хоразмшоњї» нишон дода ... 6 июн 2017 ... забони тоҷикӣ, ба хусус дар бораи ду тарзи навишти пайвандакҳои ҳар кӣ // ҳар ки, ...... 8,26]. II. Вижагии дигари корбурди феълҳо дар асар он аст, ки як маъно бо чандин феъли аз нигоҳи сохт гуногун ифода ѐфтааст. Чунончи, дар мисоли ...... Шавкат аз осори шоирони классики форсу. Лексические категории и их стилистические особенности в творчестве Лоика Шерали автореферат и диссертация на тему Языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии. 30 Сен 2009 ... Албатта, қабл аз Николсон мутарҷимоне чун Ҷемс Редхаус ва Винфилд ба тартиби дафтари аввал ва кулли Маснавиро бо забони инглисӣ дар ... “Ман чу бодам, ту чу оташ” (Ich bin wind und bist feuer) унвони китоби зиндагинома ва таҳлили осори орифи бузург Мавлоно Ҷалолиддини ... 26]. Аз ин тавзењи вазифа, ки анљом доданаш ба ахлоќ вогузор шудааст, чунин муайян мегардад: Ахлоќ «илмест, ки бо он нафси инсонї хулќе иќтисоб ...... Шариф Комилзода. Наврўз (китобнома). – Душанбе: «Ирфон», 2012. 2. Ѓафуров Б. Тољикон: таърихи ќадимтарин, ќадим ва асри миёна. Китоби якум. –. љумла, пеш аз њама, хабар шуда омадан аст, бо боварии кул метавон гуфт, ки фикри дар љумла баёншаванда дар ... марбут ба пешнињоди мавзўъњои барномавї ва китоби дарсии «Забони тољикї» - и синфи V доир ба ...... деятельности. Данная система также предполагает проектную форму обучения -. Ҳаштоду як сол аз марги олими рус, этнографи машҳур, муаррих ва муаллифи китоби “Тоҷикон” Александр Поликарпович Шишов мегузарад. Ӯ худ аслан на муаррих буд ... ки Лоҳутӣ мурда? Устод Лоҳутӣ бо ашъори нобаш, бо хизматҳои шоистааш дар қалбҳо зиндааст ва боз садсолаҳ зинда хоҳад монд. Азбаски дар ин мактаб чанде аз бачаҳои тоҷик низ таҳсил мекарданд, Айнӣ дарсҳои Саидиро бо забони тоҷикӣ барои талабагони тоҷикзабон тарҷума мекард. Вақте ки 8 ноябри соли 1908 дар ҳавлии Мирзо Абдувоҳиди Мунзим аввалин мактаби нави тоҷикӣ кушода мешавад, фаъолияти омӯзгории ... забони точикй аз руи талаботи низоми кредитии таълим дар мактабхои олй ва миёна бидуни технологияи иттилоотй гайриимкон аст. Ба андешаи мутахассисоне, ки дар хамоиш гузориш намуданд, мухимтарини масъалахои таълими забони точикй бо истифодаи технологияхои иттилоотй аз инхо иборат ... ба шакли зоњирию сувариашон дар забони шоирони ѓазалсаро доираи истифодаи васеъ дошта, дар ... Ќосимова М.Н. Хат ва имлои матни классики тољик/ М.Н.Ќосимова. –Душанбе, 2008.-225 с. 4. Муњаммад ...... Дар идома мисолњое бо расми намудор аз китоби «Захираи Хоразмшоњї» нишон дода ...


追記を閉じる▲
Бо медали «Барои шучоати ... забони точики ... мухими таърихи адабиёти форсу точик ... Муҳаққиқи точик ... Мавлоно ва дигар шоирони ориф забони ... Маснавиро бо забони инглисӣ ... Бо истифода аз ҳавои мусоиди аввали зимистон, ки мавсими ниҳолшинонист, кормандон дар ҷойҳои холӣ ва ба ҷойи дарахтони хушкидаву канори ... аммо шавқу майли беандоза ба омӯзиши таърих барояш ин шарафро насиб гардонд, ки муаллифи ду китоби хуби таърихӣ: « Сартҳо» ва «Тоҷикон» ...
скачать китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики 26

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © evumy.akem.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo